Sông Hàn


Mấy lá vàng rơi, thu chửa đến,

Sông Hàn cuồn cuộn nước về đông.

Bốn mươi tuổi chẵn, đời không bến,

Một sáng về đây, lắng ánh hồng.


Nhớ thuở sông Hàn nghe sóng gió,

Người đi tản-mác khắp muôn phương.

Xác rơi lớp lớp phai màu cỏ,

Máu của lê dân rỉ phố phường.


  Home                          Xem trang sau

    Muc luc