Về hai tác-phẩm : Vần thơ tiên-hội và Màu thời-gian

Với hành-trang là một tâm-hồn mộng-mơ, lãng-mạn phơi sắc qua tập thơ “Chưa đọng”, Hoa-sơn đã lao vào cuộc đấu-tranh dành độc-lập cho tổ-quốc. Nhưng...thế-sự đã đổi thay. Lý-tưởng, mộng-mơ đã bị tràn-lấp bởi một làn sóng chủ-thuyết ngoại-lai: gian-dối, thủ-đoạn lên ngôi, hận-thù chia rẻ được vinh-danh, xưng-tụng. Hoa sơn đã trải-nghiệm những đớn-đau để trở nên thực-tế, thận-trọng, dè-dặt hơn. Hai tập thơ: Vần thơ Tiên-hội và Màu thời-gian gồm những bài thơ viết vào thời-gian nầy, trước và sau khi ra khỏi nhà lao Tiên-hội, Quảng-nam. Những vần thơ phản-ảnh sự đổi thay trong tâm-hồn Hoa-sơn, qua đó thể-hiện những đổi thay đến từng tế-bào của xã-hội. Tiếc thay, sau đại-họa tháng 4/1975, cùng số-phận với các văn-hóa phẩm khác của Việt-nam Cộng-hòa, hai tác-phẩm này đã hoàn-toàn bị thiêu-hủy.

Hình bìa dưới đây  không phải là hình bìa nguyên-thủy của cuốn sách, mục-lục gồm chung các bài còn tìm lại được từ hai tập thơ.  Một số bài thơ được ghi lại theo ký-ức của gia-đình Hoa-sơn. Vần thơ Tiên-hội
 Màu thời-gian