Thu tứ


Hoa ẩn bên tường, nguyệt chửa xâm,

Mười năm ly-loạn, khách thương tâm.

Bốn phương tiếng cuốc còn ngân mãi,

Muôn thuở lòng ve vẫn xót thầm.

Nửa giấc canh tàn, mơ phấn-điệp,

Một chiều hoa tạ, nhớ viên-âm.

Nghe chuông bảy tiếng, sầu năm kiếp,

Lỡ một đò ngang, mấy xác tầm.


******************

Xác tầm: xác con tằm,

Năm kiếp: năm kiếp theo nhà Phật


       Muc luc                                                    Home  


 Ngọc-diệp


Như chiếc hoàng-ly, khách bỏ rơi,

Thi-nhân lạc-lõng giữa muôn người.

Phong-lan nẩy-nở bên rừng thẳm,

Thúy-liễu tưng-bừng chốn bể khơi.

Mấy dạo Hằng-nga về góp ý,

Từng phen Chức-nữ xuống trao lời.

Ân-cần Thượng-đế truyền ngôi báu,

Ngọc-Diệp từ đây sống thảnh-thơi.


******************


Thúy-liễu: cây liễu có màu xanh biếc


                Xem trang sau