Chiếc bóng


Hoa rơi trước gió để ai nương,

Ta khóc theo hoa mấy dặm trường.

Hồng nhạn đôi khi chưa bén nẻo;

Bướm ong muôn thuở vẫn quen đường.

Xuân về Hành-lãnh buồn mây nước,

Thu đến Hàn-giang lạnh giá sương.

Cảnh vật đổi thay, hoa chiếc bóng,

Hoa về mây nước có ai thương.


      Home                              Muc luc


 Thổn-thức


Mái rèm thổn-thức khóc thương ai,

Giọt lệ năm canh, cứ nhỏ hoài.

Đất tủi duyên xưa, khi lẻ một,

Trời buồn phận cũ, lúc hòa hai.

Tiếng tiêu đã dứt niềm trăng gió,

Câu chuyện còn ghi cảnh trúc-mai.

Nhớ thuở tương-tư nên rướm lệ,

Kim-đồng, Ngọc-nữ khóc Thiên-thai.