Hoa sơn Phạm đình Bách

Hương-Bình tức cảnh

Trong tập "Màu thời gian" (1956)


Một thuở người đi khuất nẻo xa

Nàng còn nằm đợi dưới trăng tà

Thơ sầu mấy bức: thuyền đi lại

Lệ thảm đôi dòng : nước chảy qua.

Cảm nỗi Sông Hương cơn gió táp,

Thương tình núi Ngự lúc sương pha.

Từ phen nàng biến thành sông núi.

Thơ vẫn theo giòng lệ vẫn sa.

 

**************         


Trần đình Lộc  Oklahoma City USA

                                        Hương-Bình tức cảnh

                                                Bài họa 


Viễn xứ trời Nam khuất nẽo xa,

Gió sương, thương nhớ bóng trăng tà.

Sầu riêng từng đoạn: khi xuôi ngược,

Thao thức đòi cơn: lúc lại qua.

Nhớ mãi Sông Hương vòng khói lửa,

Thương hoài Núi Ngự khúc tàn pha.

Tha hương còn nợ tình non nước,

Cảm xúc vần thơ giọt lệ sa.


                                                     Trần Đình Lộc

                                            Oklahoma City Đêm thứ sáu 03-01-2014

 

                        ****************                            


Nguyên Đình - BS Nguyễn đình ThảngĐà nẳng.

                                    

                                    Hương-Bình tức cảnh

                                                Bài họa 


Khoảnh khắc người đi nẻo khuất xa,

Người đi ngoảnh lại ngắm trăng tà.

Vần thơ thương nhớ: về quê Mẹ,

Khúc hát tâm tình: vượt biển qua.

Thương mãi người đi khi chiến đấu,

Nhớ hoài kẻ ở lúc xông pha.

Biết bao kỷ niệm còn ghi dấu,

Thương nhớ quê nhà lệ mãi sa.


                             Nguyên Đình - BS. Nguyễn Đình Thảng 

                                                                                    Đà Nẵng  04-01-2014


***************************


Văn Nguyễn - Nguyễn văn Mẫn


                                     Hương-Bình tức cảnh

                                                Bài họa 


Tương lai mờ ảo khuất trời xa,

Sương khói đùn lên buổi nắng tà.

Đây đó râm ran: sầu thế sự,

Gần xa âm ỉ: hận can qua.

Thương đời lận đận thời son trẻ,

Xót kẻ chung tình tóc bạc pha.

Biển động sóng cồn cơn điên đảo,

Bão dông chưa dứt lệ còn sa.


Bài họa đáo vận.


Tương lai mờ ảo khuất trời xa,

Sương khói đùn lên buổi nắng tà.

Đây đó râm ran: sầu thế sự,

Gần xa âm ỉ: hận can qua.

Thương đời lận đận thời son trẻ,

Xót kẻ chung tình tóc bạc pha.

Biển động sóng cồn cơn điên đảo,

Bão dông chưa dứt lệ còn sa.


                            Văn Nguyễn - Nguyễn văn Mẫn

                                            06-01-2014


                        về "Home"                         Về "giao-lưu"