Hoa sơn Phạm đình Bách

Sông Hàn. 

Trong tập "Màu thời gian" (1956)

                                      

Mấy lá vàng rơi, thu chửa đến

Sông Hàn cuồn-cuộn, nước về đông.

Bốn mươi tuổi chn, đời không bến,

Một sớm về đây lắng ánh hồng.


Nh thuở sông Hàn nghe sóng gió,

Người đi tản mác khắp muôn phương.

Xác rơi lớp lớp phai màu cỏ,

Máu của lê dân rỉ phố phường.


Trần đình Lộc  Oklahoma City USA

                                        Sông Hàn 

                                            Bài họa 


Mấy độ Thành Đà Thu đổi lá

Sông Hàn gào thét với Thu-Đông

Sáu mươi năm lẻ buồn dâu bể *

Quay gót,người về nhỏ lệ hồng


Khói lửa Sông Hàn mờ mắt biếc

Thành Đà lạc bước đến ngàn phương

Hành nhân qua đó thương non nước

Máu đổ,xương rơi ngập phố phường.


                                                     Trần Đình Lộc

                                            Oklahoma City Sáng Chủ Nhật 22-12-2013

                               

************

* Quân Pháp tấn công Đà Nẵng 1947.


                        Về "Home"                          Về "Giao-lưu"