Sầu

Từng sợi mưa rơi
Nối liền trời đất.
Từng giọt mưa rơi
Trên thềm tan-nát.

Mấy vết mây bay
Trên trời đen xám.
Mấy cành thông lay
Bên trời thảm-đạm.

Chim chiêm-chiếp kêu 
Tiếng buồn trong gió.
Thành cũ mốc rêu
Nằm trơ trên cỏ.

Cái buồn tự nhiên
Tìm tôi bay đến.
Cơn sầu triền-miên
Trong đời đậu bến.

Sao tôi ở đây
Không còn đi nữa ?
Tôi làm chi đây
Ngày qua lần lữa ?


   Home               Mục lục 


             


 Thất thủ


Một bữa Trường-an bị vết nhơ,

Sông sâu núi thm cũng đen mờ.

Người về ngả phố tiêu-điều cảnh,

Sầu lại cung môn phẵng-lặng tờ.

Nước cũ ngậm-ngùi trông áo mới,

Quyên già thoi-thóp khóc con thơ.

Bốn phương từ đấy, nghe chinh-chiến,

Máu đỏ hoen hồng, đượm phiếm tơ.
    Xem trang sau