Tết Tiên-hội


Ngày Tết không về với trại giam,

Rượu ngon, bánh ngọt chẳng ai làm.

Tôi còn mắc luộc nồi lan huệ,

Anh nấu rau dền với vỏ sam.


Tôi khoác cổ anh, anh cổ tôi,

Đêm ba mươi Tết chúng ta ngồi.

Giao thừa đã sẵn canh đôi thức,

Ta lấy ra ăn, nói chuyện đời.


Rồi cứ mặc cho dòng tư-tưởng,

Lôi cuốn đôi ta về một hướng,

Ta cùng sống lại cảnh hương-khuê.


Vợ anh bây giờ chắc không ngủ,

Còn đứng chờ anh y như cũ.

Đêm nay khuya-khoắc gió bay về.            Home                    Mục lục

 Thu cảm


Bảy năm len-lỏi chốn rừng sâu,

Ngoảnh lại giang-sơn đã nhuốm màu.

Sự-nghiệp chỉ còn thơ nửa túi,

Giang-hồ đã vắng chuyện năm châu.

Đôi hàng hoa-lệ, duyên năm trước,

Nửa nếp phong-y, nợ buổi đầu.

Phưởng-phất mây chiều lên đỉnh núi.

Trông vời cố-quốc, mấy ngàn dâu.

                                Xem trang sau