Home‎ > ‎Chưa Đọng (reserved)‎ > ‎

Sầu

Sầu

Từng sợi mưa rơi
Nối liền trời đất.
Từng giọt mưa rơi
Trên thềm tan-nát

Mấy vết mây bay,
Trên trời đen xám.
Mấy cành thông lay,
Bên trời thảm-đạm.

Chim chiêm-chiếp kêu, 
Tiếng buồn trong gió.
Thành củ mốc rêu
Nằm trơ trên cỏ.

Cái buồn tự nhiên
Tìm tôi bay đến
Cơn sầu triền-miên
Trong đời đậu bến.

Sao tôi ở đây ?
Không còn đi nữa ?
Tôi làm chi đây ?
Ngày qua lần lữa.Comments